Kreujemy szczęście...
+38 (067) 67 55649 +38 (093) 723 000 7 +38 (032) 297 17 17
Współpraca

Firma „L-Travel” specjalizuje się na organizacji wyjazdów turystycznych i biznesowych do Lwowa oraz do sąsiednich regionów. Jesteśmy otwarci na współpracę z osobami prywatnymi i prawnymi, które mają związek z produkowaniem albo sprzedażą usług turystycznych.

 

Żeby zacząć współpracować z nami, Państwo mają zawrzeć umowę agencyjną, którą można ściągnąć tutaj.

 

Prosimy o wypełnienie wszystkich punktów, łącznie z podpisem i pieczątką przełożonego oraz o wysłanie umowy faksem +38 (032) 237-64-73 bądź e-mailem na office@l-travel.com.ua.Oryginał umowy Pańswo otrzymają drogą pocztową. Drugi egzemplarz ze wszystkimi potrzebnymi rekwizytami należy wysłać na adres: 79013 Lwów, ul. Gen. Czuprynki 63/4.

 

W celu rezerwacji usług turystycznych, należy również wyslać pismo na firmowym blankiecie agencji na faks +38 (032) 237-64-73 lub na e-mail biura: (office@l-travel.com.ua). Zgłoszenia ustne nie będą przyjmowane!

 

Zgłoszenie Państwa można uważać za przyjęte po otrzymaniu potwierdzenia od naszego menedżera. Po opracowaniu zgłoszenia, Państwu zostanie wysłany rachunek na podstawie zarezerwowanych usług. Faktura jest wystawiana z pobraniem prowizji.

 

Rachunek powinien być opłacony w ciągu trzech dni od czasu go otrzymania. Jeżeli opłata się nie odbyła, umowę nie można uważać za przyjętą i ona może zostać anulowana i rozwiązana z dalszym stosowaniem kar.

 

Agent jest zobowiązany zawrzeć z turystą umowę o usługach turystycznych i nadać wszystkie potrzebne dokumenty (skierowanie i ubezpieczenie). Ubezpieczenie medyczne oraz Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków są obowiązkowe według Ustawy Ukrainy „O turystyce”. Firma „L-Travel” może nadać Państwu ubezpieczenie turystów jako usługę dodatkową.

 

W przypadku anulowania umowy albo wniesienia zmian w już potwierdzone zamówienie, Agent powinien odesłać w formie pisemnej odpowiedni dokument faksem albo e-mailem do menedżera. W przypadku anulowania potwierdzonej umowy zostanie wystawiony odpowiedni mandat (zgodnie z treścią umowy).

Wyrazić zgodę na otrzymywanie rozsyłki i propozycji turystycznych pocztą elektroniczną od agencji „L-Travel” można tutaj.

 

Życzymy nam wspólnej owocnej współpracy w przyszłości!

 

Egzemplarze umów i dokumentów:

 

Licencja biura turystycznego

Zaświadczenie o rejestracji

Umowa agencyjna

Umowa z turystą

Отзывы
Zrobić zamówienie wycieczki
Daty z na